Špecifikácia XML súboru

Aby mohlo dôjsť k importu produktu do Parády, je potrebné mať vytvorený tzv. XML súbor, čo je jednoduchý dátový formát, pomocou ktorého nám dodáte informácie o vašom tovare a jeho cenách. XML súbor je automaticky generovaný z vašich webových stránok, a preto jeho vytvorenie alebo úpravy konzultujte so svojim webmasterom.


Podmienky pre zahraničné obchody:

Zahraničné obchody musia zasielať tovar kamkoľvek na Slovensko. Do XML feedu je potrebné zadať ceny tovaru v eurách, názvy a popis produktov by mali byť v slovenskom jazyku. Jednotlivé url adresy produktov v XML feede musia odkazovať na slovenskú verziu Vášho webu, kde je nutné mať uvedené ceny produktov v eurách.


Export dát je základ úspešnosti vášho zobrazovania na Paráde, a preto ho odporúčame pripraviť podľa nižšie uvedených špecifikácií k jednotlivým kategóriám.

Ešte predtým, než zaregistrujete svoj obchod, uistite sa, že XML súbor spĺňa tieto dôležité kritéria:

Export obsahuje pravdivé údaje
V cene sú zahrnuté recyklačné a všetky ďalšie poplatky. Celková cena s DPH musí zodpovedať uvedenej cene na webe.

Export obsahuje položku `category_text`
V tejto položke máte vyplnenú celú cestu k produktu. Tento element je veľmi dôležitý na zaradenie vašich produktov do kategórií.

Export neobsahuje položky, ktoré sú nepredajné, nedostupné a vypredané.

Váš XML súbor sťahujeme raz denne. Z vašej strany je potrebné vždy zaistiť aktuálnosť súboru, aby dáta boli čo najrelevantnejšie.


Ukážka základnej podoby XML súboru

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<items>
 <item>
  <eshop_item_id>AB123</eshop_item_id>
  <name>Nokia 5800 XpressMusic</name>
  <name_extended>Nokia 5800 XpressMusic + púzdro zdarma</name_extended>
  <description>Klasický s plným dotykovým užívateľským rozhraním</description>
  <manufacturer>NOKIA</manufacturer>
  <category_text>Elektronika | Mobilné telefóny</category_text>
  <ean>6417182041488</ean>
  <part_number>RM-559394</part_number>
  <url>http://obchod.sk/mobily/nokia-5800-xpressmusic</url>
  <img_url>http://obchod.sk/mobily/nokia-5800-xpressmusic/obrazok.jpg</img_url>
  <img_url_alternative>http://obchod.sk/mobily/nokia-5800-xpressmusic/obrazok2.jpg</img_url_alternative>
  <video_url>http://www.youtube.com/watch?v=KjR759oWF7w</video_url>
  <price>240</price>
  <parameter>
   <name>Farba</name>
   <value>čierna</value>
  </parameter>
  <delivery_date>2</delivery_date>
  <delivery>
   <id>SLOVENSKA_POSTA</id>
   <price>5</price>
   <price_cod>120</price_cod>
  </delivery>
  <delivery>
   <id>PPL</id>
   <price>90</price>
   <price_cod>120</price_cod>
  </delivery>
  <variant_id>EF789</variant_id>
  <accessory>CD456</accessory>
 </item>
 <item>
 ...
 </item>
</items>
			

Popis jednotlivých elementov

 • items Koreňový element, v súbore je obsiahnutý len raz.
 • item Element obsahuje informácie o konkrétnom produkte, v súbore je uvedený toľkokrát, koľko máte produktov.
 • eshop_item_id Unikátne označenie produktu v rámci e-shopu. Musí zostať unikátne navždy, vďaka čomu budeme schopní jednoznačne identifikovať produkt, aj keď sa zmení URL. Kombinácia maximálne 36 znakov [0-9a-zA-Z_\-] teda čísel od nuly do deväť, malých a veľkých písmen bez diakritiky, znak podčiarknutia, lomítka a pomlčky.
  Element môže byť uvedený len raz v rámci elementu <item>
 • name Presný názov produktu. Nesmie obsahovať žiadne iné informácie, ako napr. darček, puzdro či nabíjačka zdarma, atď.
  Element môže byť uvedený len raz v rámci elementu <item>
 • name_extended Obsahuje rozvetvený element <name> vrátane prívlastkov, ako darček zdarma, + puzdro, poukaz na... . Tento názov bude zobrazený v porovnaní cien. Napr. „Digitálny fotoaparát Canon SX100 Power-shot + nabíjačka“.
  Element môže byť uvedený len raz v rámci elementu <item>
 • description Popis produktu, snažte sa uvádzať čo najrelevantnejší popis, vo fulltextovom vyhľadávaní sa berie do úvahy. Mal by obsahovať popis a špecifikáciu výrobku bez reklamy na dopravu zadarmo, akcie a daný obchod.
  Element môže byť uvedený len raz v rámci elementu <item>
 • manufacturer Obsahuje názov výrobcu produktu, využíva sa pre zaradenie pod filtrovací parameter, no nie pre párovanie položiek.
  Element môže byť uvedený len raz v rámci elementu <item>
 • category_text Zaradenie produktu do kategórie, uvádzajte vždy celú cestu k produktu, tak ako to máte na vašom eshope (stačia nám vaše kategórie) pokiaľ jasne určujú druh produktu.
  Pozn.: Jednotlivé podkategórie oddeľujte následujúcim spôsobom NADKATEGÓRIA medzera | medzera PODKATEGÓRIA
  Príklad: auto-moto | autodiely | kabínové filtre pre automobily
  Element môže byť uvedený len raz v rámci elementu <item>

  Pokiaľ chcete mať produkty 100% zaradené do kategórií na Paráde, odporúčame zapracovať strom kategórií do vašho systému tak, že budete môcť k vášmu názvu kategórie priradiť názov kategórie z Parada.sk a následne exportovať do XML feedu produktov do elementu <category_text> obsah elementu <CATEGORY_FULLNAME> z nášho XML stromu kategórií.
 • ean EAN kód je používaný k označovaniu jednotlivých druhov tovaru. Podporujeme formát EAN 13.
  Neuvádzajte však interné čísla produktov, ale oficiálne čiarové kódy tovaru!
  Element môže byť uvedený len raz v rámci elementu <item>
 • isbn Alfanumerický kód určený pre jednoznačnú identifikáciu knižných vydaní. Podporujeme formáty ISBN-10 a ISBN-13. Čísla v ISBN kóde sa oddeľujú pomlčkou, napríklad "978-0-123456-47-2".
  Element môže byť uvedený len raz v rámci elementu <item>
 • part_number Oficiálne produktové číslo tovaru.
  Element môže byť uvedený len raz v rámci elementu <item>
 • url Odkaz na stránku s ponukou daného výrobku v obchode. Na tejto stránke musí byť uvedená cena produktu a možnosť vložiť do košíka. Adresa musí byť unikátna v rámci celého feedu.
  Element môže byť uvedený len raz v rámci elementu <item>
 • img_url Odkaz na hlavný/primárny obrázok produktu.

  Podmienky pre obrázky

  Adresa obrázku nesmie obsahovať medzery alebo diakritiku. Maximálna dĺžka URL adresy obrázka je 255 znakov. Ak máte pre viacero produktov jeden obrázok, použite vždy jednu a tú istú adresu (adresa nemusí byť jedinečná v rámci feedu). Ďalej by obrázok nemal mať priehľadné pozadie. Pri zmene obrázku na stránkach obchodu je potrebné zmeniť aj url adresu obrázku v XML súbore. Obrázky automaticky neaktualizujeme. Minimálna potrebná veľkosť obrázku je 20x50 alebo 50x20 pixelov, avšak aby bol obrázok kvalitný, je potrebné, aby mal aspoň 30 000 pixelov (cca 175x175 pixelov).

  Posielajte nám len obrázky (najlepšie *jpeg) produktov. Obrázky typu http://www.obchod.sk/static/image/bez-obrazku.gif do feedu nedávajte! Zaistite, aby na jednej url nedochádzalo k rotácii obrázkov (na jednej adrese sa musí vždy nachádzať ten istý obrázok), pretože náš systém si môže stiahnuť z vašich stránok obrázok kedykoľvek. Vám by sa potom mohli zobrazovať nesprávne (alebo tiež žiadne) obrázky pri produktoch vo fulltexte.

  Obrázky musia byť univerzálne, nesmú obsahovať vodoznak, zobrazovať zľavy alebo bonusy.
  Element môže byť uvedený len raz v rámci elementu <item>
 • img_url_alternative Odkaz na ďalší obrázok výrobku, napríklad pohľad z iného uhlu, prehľad celého balenia, a pod. Môžete uviesť viackrát.
 • video_url Odkaz na videorecenziu produktu. Môžete uviesť iba odkazy na videá umiestnené na serveri www.youtube.com.
  Element môže byť uvedený len raz v rámci elementu <item>
 • price Celková cena produktu s DPH, v cene musia byť uvedené autorské a recyklačné poplatky.

  Na serveri Parada.sk zobrazujeme celkové ceny.

  Cena môže byť uvedená v týchto formátoch:

  150
  150.50
  25000,50
  25000.50

  Nepoužívajte oddeľovač tisícov/miliónov. Cenu vyplňte maximálne na 2 desatinné miesta.
  Element môže byť uvedený len raz v rámci elementu <item>
 • bazaar Na rozlíšenie nových a bazárových položiek.
  Bazárová (i repasovaná) položka:
  <bazaar>1</bazaar>
  Položku nepoužívajte pre nové, ale len pre bazárové položky
  Element môže byť uvedený len raz v rámci elementu <item>
 • parameter Tu je možné uviesť ďalšie parametre produktu, pokiaľ nie sú parametre vyplnené, potom nie je možné zobrazovať vaše produkty v konkrétnom filtrovaní.
  Ďalšie vlastnosti alebo parametre produktu vyplňte pomocou elementu <parameter>, čím zaradíte vaše produkty do dodatočného filtrovania produktov.
  <parameter>
    <name>Farba</name>
    <value>čierna</value>
  </parameter>
  <parameter>
    <name>objem</name>
    <value>100ml</value>
  </parameter>
 • delivery_date Dodacia doba produktu v dňoch, t. j. doba od prijatia platby do expedície tovaru.

  Vyplnenie dodacej doby
  Dodacia doba musí byť uvedená ako doba od prijatia platby (v prípade dobierky od prijatia objednávky) do expedície tovaru. Ak je tovar na sklade a vy ho vyexpedujete ešte v tento deň, keď prijmete objednávku alebo je možné ešte v tento deň si tovar vyzdvihnúť,
  potom uveďte: <delivery_date>0</delivery_date> alebo <delivery_date>ihned</delivery_date>

  Pozn. pokiaľ je tovar na centrálnom (externom) sklade dodávateľa, potom nie je možné uvádzať vyššie uvedené.

  Ďalej je dodacia doba uvádzaná v dňoch, t. j. počet dní od prijatia platby do expedície, vyplňte len celočíselnú hodnotu, napr.

  <delivery_date>5</delivery_date>

  Ak však ide o produkt, ktorý bude na trhu až od určitého dátumu, potom vyplňte napr.:

  <delivery_date>2010-12-05</delivery_date>

  Pozn.: toto označenie sa využíva v prípadoch, keď bude tovar predajný až od určitého dátumu, ale zákazníci majú možnosť urobiť predobjednávky.

  U produktov, u ktorých nie je známa dodacia doba, element nevypĺňajte <delivery_date></delivery_date>. Na Parade sa potom bude zobrazovať info v obchode. V prípade, že sú produkty dlhodobo nedostupné a nie je známa ani približná doba dodania, potom by v XML súbore nemali vôbec byť. Pozn.: Ak je v tejto položke uvedené slovo vypredan"-", nedostupn"-" alebo nie je, takýto tovar nebude naimportovaný.
  Element môže byť uvedený len raz v rámci elementu <item>
 • delivery Spôsob a cena dopravy, ktoré je možné využiť na dodanie tohto produktu. Opakuje sa toľkokrát, koľko spôsobov dopravy je možné pre tento produkt využiť.

  Obsahuje elementy:
      id - reťazec identifikujúci dopravcu. Je možné vybrať z nami určených dopravcov, nie je možné uvádzať iné, než dávame na výber.
      price - celková cena (vr. DPH) konkrétneho spôsobu dodania pre tento produkt pri platbe vopred.
      price_cod - celková cena (vr. DPH) konkrétneho spôsobu dodania pre tento produkt vrátane dobierkového.

  Pokiaľ je cena dopravy s dobierkou rovnaká ako bežná cena, tak cenu v tomto elemente zopakujte. Ak nie je možné tovar doručiť týmto dopravcom na dobierku, element neuvádzajte.

  Pozn: pokiaľ od daných dopravcov využívate viac služieb, uvádzajte cenu najlacnejšiu z nich, musí však platiť, že touto službou je možné dodanie po celej SR.

  Podporovaní dopravcovia
  Tu sú uvedení podporovaní dopravcovia v následujúcom znení:

  Slovenská pošta
      <id>SLOVENSKA_POSTA</id>

  DPD
      <id>DPD</id>

  DHL
      <id>DHL</id>

  Expres Kuriér
      <id>EXPRES_KURIER</id>

  Gebrüder Weiss
      <id>GEBRUDER_WEISS</id>

  GLS
      <id>GLS</id>

  HDS
      <id>HDS</id>

  PPL
      <id>PPL</id>

  Radiálka
      <id>RADIALKA</id>

  ReMax Courier Service
      <id>REMAX</id>

  TNT
      <id>TNT</id>

  TOPTRANS
      <id>TOPTRANS</id>

  UPS
      <id>UPS</id>

  Vlastná preprava
      <id>VLASTNA_PREPRAVA</id>

  Pozn: ak ponúkate vlastnú prepravu tovaru, znovu vaša preprava musí spĺňať, že ju ponúkate po celej SR.
  V prípade, že Vám niektorý prepravca chýba, kontaktujte nás.
  Element môže byť uvedený len raz v rámci elementu <item>
 • variant_id Označenie skupiny produktov, ktoré vzájomne predstavujú varianty. Kombinácie maximálne 36 znakov [0-9a-zA-Z_\-] teda čísel od nuly do deväť, malých a veľkých písmen bez diakritiky, znak podčiarknutia, lomítka a pomlčky.

  Variantou odlišujte rôzne veľkosti, farby, vzory, sady a druhy produktov. Rovnakú skupinu potom vo feede označíte v elemente <variant_id>.
  Element môže byť uvedený len raz v rámci elementu <item>
 • accessory Obsahuje hodnotu elementu <eshop_item_id> položky, ktorá je príslušenstvom k tomuto produktu, napr. nabíjačka, púzdro, a pod. Je možné uviesť viackrát.